Arts d’Afrique

W 2015 roku jako Street Collodion Art zostaliśmy zaproszeni do projektu polegającego na reinterpretacji kolekcji rzeźb w posiadaniu kolekcjonera – Patricka Caput. Do projektu zostali zaproszeni m. in. Coco Fronsac i Roger Ballen. Projekt został zwieńczony wydawnictwem Arts d’Afrique, która miała swoją premierę podczas wernisażu wystawy prac wszystkich uczestniczących w projekcie artystów w Galerie Bernard Dulon w Paryżu w listopadzie 2016 roku.

Gdy zaprosiliśmy Street Collodion Art do sfotografowania wybranych obiektów z kolekcji, Michał Sitkiewicz i Paweł Sokołowski stanęli przed nowym wyzwaniem: portretowanie martwej natury, a nie ludzi. Ich rozważania rzeźb afrykańskich ujawniły podobieństwa ze średniowieczną mitologią słowiańską. Długi czas ekspozycji w aparacie został wykorzystany do zrobienia wielu zdjęć każdego obiektu pod różnymi kątami, na tej samej szklanej płycie. Estetyka wczesnej fotografii wyłania się z każdego obrazu, a także z kulturowych wspomnień artystów, przeniesionych do rytualnych afrykańskich przedmiotów w kolekcji i uwidocznionych przez pryzmat ich deifikacji.

Valentine Plisnier